Kdo jsme?

Dětský lesní klub založila nezisková organizace Spolek Na trojanovské pasece v prosinci 2012. Členy spolku jsou rodiče dětí navštěvujících lesní mateřskou školku a také průvodci a naši příznivci.
V roce 2016 naše školka získala od Asociace LMŠ titul Školka blízká přírodě. Jde o akreditovaný roční vzdělávací cyklus pro pedagogy předškolních zařízení založený na principech vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které je celosvětovým trendem a zaručuje plnohodnotné předškolní vzdělávání.

Kudy k nám?

Zázemí klubu se nachází na pozemku v Trojanovicích "Karlovicích" pod Památníkem bratří Strnadlů a Jana Knebla. Na tomto kouzelném místě pod Radhoštěm máme k dispozici vše, co má lesní školka mít: les, Radhošťský potok, několik starých ovocných stromů, zahrádku a pro případ deštivého počasí zázemí dřevěné chaty - včelína.

Jak se přihlásit?

Pokud uvažujete o zápisu Vašeho dítěte do našeho lesního klubu, neváhejte nás osobně navštívit a seznámit se s prostředím, zázemím a průvodci!
Před nástupem dítěte se setkáme a zodpovíme případné dotazy. Domluvíme se na adaptačním procesu, který je umožněn individuálně s ohledem na možnosti rodičů a potřeb konkrétního dítěte. V průběhu adaptace je možná a vhodná účast jednoho rodiče - celkem 3 návštěvy.
Zápis lze provést zasláním nezávazné přihlášky na email klubnapasece@seznam.cz

stáhnout přihlášku

Lesní klub?

Naší prioritou je vést děti ke zdravému životnímu stylu a odpovědnému postoji k sobě, k ostatním i k životnímu prostředí.

Více o lesním klubu